Information about Wiklöf Holding Arena

Additional Information (opens in a new window)
Address
Idrottsgatan
22100 Mariehamn
531 441/442
Available time
Current period 5/11/2020 - 12/30/2020
Monday
08:00 - 22:00
Tuesday
08:00 - 22:00
Wednesday
08:00 - 22:00
Thursday
08:00 - 22:00
Friday
08:00 - 22:00
Saturday
08:00 - 22:00
Sunday
08:00 - 22:00
Object information
Löparbanor
JA
Belysning
JA
Omklädningsrum
2
Bastu
2
Rental rule
Bokningsreglerna hittar du på adressen www.mariehamn.ax -> Idrott & fritid -> Bokning

Uppsägning eller tillfällig avbokning av stående tid skall ske två veckor före. Vid oförutsedd händelse som akut sjukdom el. dyl. skall avbokning ske senast kl. 12.00 samma dag. Avgift erläggs under uppsägningstiden.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till prisjusteringar.

Avgifterna är inklusive moms 10 % resp. 24 %. Den reducerade skattesatsen (10 %) tillämpas vid uthyrning för idrottsutövande med eller utan handledning. Den allmänna skattesatsen (24 %) för idrottsutövning tillämpas då det gäller uthyrning för grenteknisk undervisning om det inte är fråga om skattefria utbildningstjänster. Den allmänna skattesatsen tillämpas vid uthyrning för annan verksamhet än idrottsutövning.
Pictures
Alandia Cup invigning
Alandia Cup invigning
Skidtävling på WHA
Skidtävling på WHA
Map