Information about Idrottsgården

Additional Information (opens in a new window)
Address
Neptunigatan 23
22100 Mariehamn
531 430
Object information
Yta (m2)
Längd (m)
Bredd (m)
Höjd (m)
Antal personer max i lokalen
Omklädningsrum
8
Rental rule
Bokningsreglerna hittar du på adressen www.mariehamn.ax -> Idrott & fritid -> Bokning
Uppsägning eller tillfällig avbokning av stående tid skall ske två veckor före. Vid oförutsedd händelse som akut sjukdom el. dyl. skall avbokning ske senast kl. 12.00 samma dag. Avgift erläggs under uppsägningstiden.
Mariehamns stad förbehåller sig rätten till prisjusteringar.
Pictures
Idrottsgården från Neptunigatan
Idrottsgården från Neptunigatan