Information about Bollhalla

Address
Norrbölevägen 11
22100 Mariehamn
0457-5392070
Rental rule
För bokningar i Bollhalla finns fastställda bokningsregler. Du hittar du på adressen www.mariehamn.ax -> Idrott & fritid -> Bokning
Uppsägning eller tillfällig avbokning av stående tid skall ske två veckor före. Vid oförutsedd händelse som akut sjukdom el. dyl. skall avbokning ske senast kl. 12.00 samma dag. Avgift erläggs under uppsägningstiden. Kom ihåg att meddela eventuella friskvårdssubventioneringar före fakturering av bokningar.
Mariehamns stad förbehåller sig rätten till prisjusteringar.
Avgifterna är inklusive moms 10 % resp. 24 %. Den reducerade skattesatsen (10 %) tillämpas vid uthyrning för idrottsutövande med eller utan handledning. Den allmänna skattesatsen (24 %) för idrottsutövning tillämpas då det gäller uthyrning för grenteknisk undervisning om det inte är fråga om skattefria utbildningstjänster. Den allmänna skattesatsen tillämpas vid uthyrning för annan verksamhet än idrottsutövning.
Map