Schedule 6/19/2019 - 6/25/2019

|
Mariebad/Simbana/1   Information
 Wed 19/6Thu 20/6Fri 21/6Sat 22/6Sun 23/6Mon 24/6Tue 25/6
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
9
10
11
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
11:00-12:30
12
13
14
15
16
17
Ålands simförening r.f.
Simning
17:15-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
17:15-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
17:15-18:30
18
Closed
18:00-00:00
19
20
21
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTEN POLO
21:30-22:00
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/2   Information
 Wed 19/6Thu 20/6Fri 21/6Sat 22/6Sun 23/6Mon 24/6Tue 25/6
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ålands simförening r.f.
Simning
17:15-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
17:15-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
17:15-18:30
18
Closed
18:00-00:00
19
20
21
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTEN POLO
21:30-22:00
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/3   Information
 Wed 19/6Thu 20/6Fri 21/6Sat 22/6Sun 23/6Mon 24/6Tue 25/6
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ålands simförening r.f.
Simning
17:15-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
17:15-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
17:15-18:30
18
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/4   Information
 Wed 19/6Thu 20/6Fri 21/6Sat 22/6Sun 23/6Mon 24/6Tue 25/6
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
11
12
Allmänhetens simbanor
Simning
12:00-22:00
13
14
15
16
17
18
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/5   Information
 Wed 19/6Thu 20/6Fri 21/6Sat 22/6Sun 23/6Mon 24/6Tue 25/6
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
11
12
Allmänhetens simbanor
Simning
12:00-22:00
13
14
15
16
17
18
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/6   Information
 Wed 19/6Thu 20/6Fri 21/6Sat 22/6Sun 23/6Mon 24/6Tue 25/6
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
11
12
Allmänhetens simbanor
Simning
12:00-22:00
13
14
15
16
17
18
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/7   Information
 Wed 19/6Thu 20/6Fri 21/6Sat 22/6Sun 23/6Mon 24/6Tue 25/6
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
9
10
11
12
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Sommarhäng Joakim svensson
12:00-14:00
13
14
15
16
17
18
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/8   Information
 Wed 19/6Thu 20/6Fri 21/6Sat 22/6Sun 23/6Mon 24/6Tue 25/6
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
9
10
11
12
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Sommarhäng Joakim svensson
12:00-14:00
13
14
15
16
17
18
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Enstaka bokning
Allmänhetens banor
Closed

|