Schedule 14.12.2018 - 20.12.2018

|
Mariebad/Simbana/1   Information
 Fr 14/12Lö 15/12Sö 16/12Må 17/12Ti 18/12On 19/12To 20/12
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
06:00-07:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
06:00-07:30
7
8
Closed
08:00-09:00
Closed
08:00-10:00
08:00-09:00
Closed
08:00-10:00
9
IF Åland
09:00-10:00
Closed
09:00-10:00
10
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK/JE
10:00-11:30
10:00-11:00
11
12
Gymnastik
12:30-13:30
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
12:00-14:30
13
14
15
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
15:00-16:00
16
Ålands simförening r.f.
Simning
FO
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
TE GUL
16:30-17:30
Ålands simförening r.f.
Simning
TE VIT
16:30-17:30
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
16:00-17:30
17
Ålands simförening r.f.
Simning
ME BLÅ
17:30-18:30
Ålands Motionsförbund r.f.
17:00-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
ME BLÅ
17:30-18:30
18
Ålands simförening r.f.
Simning
18:00-19:30
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
JE
18:30-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
JE
18:30-20:00
Ålands Motionsförbund r.f.
18:00-19:00
19
Ålands simförening r.f.
Simning
TEKNIK BLÅ
19:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UG
19:00-20:00
20
Ålands simförening r.f.
Simning
FD
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
VN
20:00-21:00
21
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTEN POLO
21:30-22:00
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTENPOLO
21:30-22:00
Ålands simförening r.f.
Simning
VP
21:30-22:00
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/2   Information
 Fr 14/12Lö 15/12Sö 16/12Må 17/12Ti 18/12On 19/12To 20/12
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
06:00-07:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
06:00-07:30
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
08:00-09:00
Closed
08:00-10:00
9
Closed
09:00-10:00
10
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK/JE
10:00-11:30
10:00-11:00
11
12
Gymnastik
12:30-13:30
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
12:00-14:30
13
14
15
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
15:00-16:00
16
Ålands simförening r.f.
Simning
FO
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Y
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
16:00-17:30
17
Ålands Motionsförbund r.f.
17:00-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UT VIT
17:30-18:00
18
Ålands simförening r.f.
Simning
18:00-19:30
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Ä
18:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
MY BLÅ
18:00-19:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Ä
18:00-20:00
Ålands Motionsförbund r.f.
18:00-19:00
19
Ålands simförening r.f.
Simning
UG
19:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UG
19:00-20:00
20
Ålands simförening r.f.
Simning
FD
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
VN
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FD
20:00-21:00
21
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTEN POLO
21:30-22:00
Ålands simförening r.f.
Simning
21:30-22:00
Ålands simförening r.f.
Simning
VP
21:30-22:00
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/3   Information
 Fr 14/12Lö 15/12Sö 16/12Må 17/12Ti 18/12On 19/12To 20/12
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
06:00-07:30
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK/JE
10:00-11:30
10:00-11:00
11
12
13
14
15
16
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Y
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Ä
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
16:30-18:00
17
Ålands simförening r.f.
Simning
JE
17:30-19:00
18
Ålands simförening r.f.
Simning
Utmanarna
18:30-19:30
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Ä
18:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
MY BLÅ
18:00-19:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Ä
18:00-20:00
19
Ålands simförening r.f.
Simning
UG
19:00-20:00
20
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
VN
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FD
20:00-21:00
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/4   Information
 Fr 14/12Lö 15/12Sö 16/12Må 17/12Ti 18/12On 19/12To 20/12
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
10:00-22:00
11
12
Allmänhetens simbanor
12:00-22:00
13
14
15
16
17
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/5   Information
 Fr 14/12Lö 15/12Sö 16/12Må 17/12Ti 18/12On 19/12To 20/12
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
10:00-22:00
11
12
Allmänhetens simbanor
12:00-22:00
13
14
15
16
17
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/6   Information
 Fr 14/12Lö 15/12Sö 16/12Må 17/12Ti 18/12On 19/12To 20/12
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
10:00-17:00
Allmänhetens simbanor
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
10:00-16:00
11
12
Allmänhetens simbanor
Simning
12:00-22:00
13
14
15
16
17
Ålands simförening r.f.
Simning
UT
17:00-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Ä
17:30-19:00
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FO/TE RÖD
18:00-19:30
19
Allmänhetens simbanor
19:30-22:00
Allmänhetens simbanor
19:30-22:00
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/7   Information
 Fr 14/12Lö 15/12Sö 16/12Må 17/12Ti 18/12On 19/12To 20/12
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK/JE
10:00-11:30
11
12
13
14
15
16
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Y
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Ä
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Y
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FO
16:00-17:00
17
Ålands simförening r.f.
Simning
UT VIT
17:00-17:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Ä
17:30-19:00
18
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Ä
18:00-19:30
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
ME BLÅ
18:00-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
FO
18:00-19:30
19
20
Ålands simförening r.f.
Simning
VN
20:00-21:00
20:00-21:00
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/8   Information
 Fr 14/12Lö 15/12Sö 16/12Må 17/12Ti 18/12On 19/12To 20/12
6
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
11
12
13
14
15
16
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Y
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
JE
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Y
16:30-18:00
17
Ålands simförening r.f.
Simning
UT VIT
17:00-18:00
18
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK Ä
18:00-19:30
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
TE RÖD
18:00-19:00
Ålands simförening r.f.
Simning
Utmanarna
18:30-19:30
Ålands simförening r.f.
Simning
MÄ VIT
18:00-19:00
19
Ålands simförening r.f.
Simning
TEKNIK BLÅ
19:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
TekGrå
19:00-20:00
20
Ålands simförening r.f.
Simning
MA
20:00-21:00
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Enstaka bokning
Säsongsbokning
Allmänhetens banor
Closed

|