Schedule 3/5/2021 - 3/11/2021

|
Mariebad/Simbana/1   Information
 Fri 5/3Sat 6/3Sun 7/3Mon 8/3Tue 9/3Wed 10/3Thu 11/3
6
Closed
00:00-09:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-16:30
Closed
00:00-09:30
Closed
00:00-09:00
Closed
00:00-12:00
7
8
9
09:00-10:00
09:30-10:30
09:00-10:00
10
Closed
10:00-13:30
Ålands simförening r.f.
Simning
10:00-13:00
Closed
10:30-13:30
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
10:00-11:00
11
Closed
11:00-12:00
12
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
12:00-14:00
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
12:00-14:00
13
13:30-14:30
Closed
13:00-00:00
13:30-14:30
14
Closed
14:30-16:30
Closed
14:30-19:00
Closed
14:00-15:00
Closed
14:00-18:30
15
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
15:00-16:00
16
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-19:30
Closed
16:00-16:30
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-19:30
17
18
Ålands simförening r.f.
Simning
18:00-19:30
Ålands Motionsförbund r.f.
AQUA BIKE
18:30-19:30
19
Closed
19:30-00:00
Closed
19:30-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
19:00-20:00
Closed
19:30-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FRIDYKARNA
19:30-20:30
20
Closed
20:00-00:00
Closed
20:30-00:00
21
22
Mariebad/Simbana/2   Information
 Fri 5/3Sat 6/3Sun 7/3Mon 8/3Tue 9/3Wed 10/3Thu 11/3
6
Closed
00:00-09:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-16:30
Closed
00:00-09:30
Closed
00:00-09:00
Closed
00:00-12:00
7
8
9
09:00-10:00
09:30-10:30
09:00-10:00
10
Closed
10:00-13:30
Ålands simförening r.f.
Simning
10:00-13:00
Closed
10:30-13:30
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
10:00-11:00
11
Closed
11:00-12:00
12
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
12:00-14:00
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
12:00-14:00
13
13:30-14:30
Closed
13:00-00:00
13:30-14:30
14
Closed
14:30-16:30
Closed
14:30-18:00
Closed
14:00-15:00
Closed
14:00-16:30
15
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
15:00-16:00
16
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-19:30
Closed
16:00-16:30
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-19:30
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-18:30
17
18
Ålands simförening r.f.
Simning
18:00-19:30
Ålands simförening r.f.
Simning
18:00-19:00
Ålands Motionsförbund r.f.
AQUA BIKE
18:30-19:30
19
Closed
19:30-00:00
Closed
19:30-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
19:00-20:00
Closed
19:30-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FRIDYKARNA
19:30-20:30
20
Closed
20:00-00:00
Closed
20:30-00:00
21
22
Mariebad/Simbana/3   Information
 Fri 5/3Sat 6/3Sun 7/3Mon 8/3Tue 9/3Wed 10/3Thu 11/3
6
Closed
00:00-16:30
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-16:30
Closed
00:00-09:30
Closed
00:00-16:30
Closed
00:00-16:30
7
8
9
09:30-10:30
10
Ålands simförening r.f.
Simning
10:00-13:00
Closed
10:30-18:00
11
12
13
Closed
13:00-00:00
14
15
16
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-19:30
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-18:30
17
18
Ålands simförening r.f.
Simning
18:00-19:30
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
18:00-19:00
Ålands Motionsförbund r.f.
AQUA BIKE
18:30-19:30
19
Closed
19:30-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
19:00-19:30
Ålands simförening r.f.
Simning
19:30-20:30
Closed
19:30-00:00
Closed
19:30-00:00
20
Closed
20:30-00:00
21
22
Mariebad/Simbana/4   Information
 Fri 5/3Sat 6/3Sun 7/3Mon 8/3Tue 9/3Wed 10/3Thu 11/3
6
Closed
00:00-17:00
Closed
00:00-12:30
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-18:00
Closed
00:00-19:00
Closed
00:00-16:30
7
8
9
10
11
12
Ålands simförening r.f.
Simning
12:30-13:30
13
Closed
13:30-00:00
14
15
16
Ålands simförening r.f.
Simning
16:30-18:30
17
Ålands simförening r.f.
Simning
17:00-18:00
18
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
18:00-19:00
Closed
18:30-19:30
19
Ålands simförening r.f.
Simning
19:00-19:30
Ålands simförening r.f.
Simning
19:30-20:30
Ålands simförening r.f.
Simning
MASTERS
19:00-20:00
19:30-20:30
20
Closed
20:30-00:00
Closed
20:00-00:00
Closed
20:30-00:00
21
22
Mariebad/Simbana/5   Information
 Fri 5/3Sat 6/3Sun 7/3Mon 8/3Tue 9/3Wed 10/3Thu 11/3
6
Closed
00:00-17:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-19:00
Closed
00:00-19:00
Closed
00:00-17:30
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ålands simförening r.f.
Simning
17:00-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
17:30-18:00
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
19
Ålands simförening r.f.
Simning
19:00-19:30
19:30-20:30
Ålands simförening r.f.
Simning
MASTERS
19:00-20:00
20
Closed
20:30-00:00
Closed
20:00-00:00
21
22
Mariebad/Simbana/6   Information
 Fri 5/3Sat 6/3Sun 7/3Mon 8/3Tue 9/3Wed 10/3Thu 11/3
6
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-17:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-17:30
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ålands Motionsförbund r.f.
VATTENGYMPA
17:00-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
17:30-18:00
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Mariebad/Simbana/7   Information
 Fri 5/3Sat 6/3Sun 7/3Mon 8/3Tue 9/3Wed 10/3Thu 11/3
6
Closed
00:00-09:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-13:30
Closed
00:00-09:00
Closed
00:00-20:30
7
8
9
09:00-10:00
09:00-10:00
10
Closed
10:00-13:30
Closed
10:00-00:00
11
12
13
13:30-14:30
13:30-14:30
14
Closed
14:30-00:00
Closed
14:30-17:00
15
16
17
Ålands Motionsförbund r.f.
VATTENGYMPA
17:00-18:00
18
Closed
18:00-20:30
19
20
VATTENPOLO
20:30-21:30
20:30-21:30
21
Closed
21:30-00:00
Closed
21:30-00:00
22
Mariebad/Simbana/8   Information
 Fri 5/3Sat 6/3Sun 7/3Mon 8/3Tue 9/3Wed 10/3Thu 11/3
6
Closed
00:00-09:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-00:00
Closed
00:00-13:30
Closed
00:00-09:00
Closed
00:00-20:30
7
8
9
09:00-10:00
09:00-10:00
10
Closed
10:00-13:30
Closed
10:00-00:00
11
12
13
13:30-14:30
13:30-14:30
14
Closed
14:30-00:00
Closed
14:30-17:00
15
16
17
Ålands Motionsförbund r.f.
VATTENGYMPA
17:00-18:00
18
Closed
18:00-20:30
19
20
VATTENPOLO
20:30-21:30
20:30-21:30
21
Closed
21:30-00:00
Closed
21:30-00:00
22
Enstaka bokning
Säsongsbokning
Closed

|