Schedule 8/18/2019 - 8/24/2019

|
Mariebad/Simbana/1   Information
 Sun 18/8Mon 19/8Tue 20/8Wed 21/8Thu 22/8Fri 23/8Sat 24/8
6
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-12:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
06:00-07:30
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
7
8
Åkersberga SS
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-09:30
9
Ålands simförening r.f.
Simning
HIDR
09:30-10:30
10
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
10:00-11:30
11
12
13
14
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
14:00-14:30
15
Åkersberga SS
15:00-17:00
16
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
17
18
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
18:30-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
18:00-19:30
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
18:30-20:00
Closed
18:00-00:00
19
20
Ålands simförening r.f.
Simning
vnckka
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FD gul
20:00-21:00
21
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTENPOLO
21:30-22:00
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTEN POLO
21:30-22:00
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/2   Information
 Sun 18/8Mon 19/8Tue 20/8Wed 21/8Thu 22/8Fri 23/8Sat 24/8
6
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-12:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
06:00-07:30
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
7
8
Åkersberga SS
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
10:00-11:30
11
12
13
14
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
14:00-14:30
15
Åkersberga SS
15:00-17:00
16
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-17:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
17
18
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
18:30-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
18:00-19:30
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
18:30-20:00
Closed
18:00-00:00
19
20
Ålands simförening r.f.
Simning
vnckka
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FD gul
20:00-21:00
21
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTENPOLO
21:30-22:00
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTEN POLO
21:30-22:00
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/3   Information
 Sun 18/8Mon 19/8Tue 20/8Wed 21/8Thu 22/8Fri 23/8Sat 24/8
6
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
7
8
Åkersberga SS
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
10:00-11:30
11
12
13
14
15
Åkersberga SS
15:00-17:00
16
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
17
18
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
Fortsättarna
18:30-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
Fortsättarna
18:00-19:30
Ålands simförening r.f.
Simning
FORTSÄTTARNA
18:30-20:00
Closed
18:00-00:00
19
20
Ålands simförening r.f.
Simning
vnckka
20:00-21:00
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/4   Information
 Sun 18/8Mon 19/8Tue 20/8Wed 21/8Thu 22/8Fri 23/8Sat 24/8
6
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
7
8
Åkersberga SS
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-17:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
11
12
Allmänhetens simbanor
Simning
12:00-22:00
13
14
15
Åkersberga SS
15:00-17:00
16
17
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
17:00-18:30
18
Closed
18:00-00:00
Allmänhetens simbanor
Simning
18:30-22:00
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/5   Information
 Sun 18/8Mon 19/8Tue 20/8Wed 21/8Thu 22/8Fri 23/8Sat 24/8
6
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
7
8
Åkersberga SS
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
11
12
Allmänhetens simbanor
Simning
12:00-22:00
13
14
15
Åkersberga SS
15:00-17:00
16
17
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/6   Information
 Sun 18/8Mon 19/8Tue 20/8Wed 21/8Thu 22/8Fri 23/8Sat 24/8
6
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
7
8
Åkersberga SS
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
11
12
Allmänhetens simbanor
Simning
12:00-22:00
13
14
15
16
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
17
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/7   Information
 Sun 18/8Mon 19/8Tue 20/8Wed 21/8Thu 22/8Fri 23/8Sat 24/8
6
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
7
8
Åkersberga SS
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
10:00-11:30
11
12
13
14
15
16
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
17
18
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
18:30-20:00
Closed
18:00-00:00
19
20
Ålands simförening r.f.
Simning
Fridykarna
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
vnckka
20:00-21:00
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/8   Information
 Sun 18/8Mon 19/8Tue 20/8Wed 21/8Thu 22/8Fri 23/8Sat 24/8
6
Closed
00:00-08:00
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
7
8
Åkersberga SS
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
11
12
13
14
15
16
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
16:30-18:30
17
18
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
18:30-20:00
Closed
18:00-00:00
19
20
Ålands simförening r.f.
Simning
Fridykarna
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
Masters
20:00-21:00
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Enstaka bokning
Säsongsbokning
Allmänhetens banor
Closed

|