Schedule 12/6/2019 - 12/12/2019

|
Mariebad/Simbana/1   Information
 Fri 6/12
Självständighetsdagen
Sat 7/12Sun 8/12Mon 9/12Tue 10/12Wed 11/12Thu 12/12
6
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
06:00-07:30
7
8
08:00-09:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
Closed
09:00-10:00
10
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
10:00-11:30
10:00-11:00
11
12
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
12:00-13:00
13
14
Ålands simförening r.f.
Simning
14:00-17:30
14:45-15:45
15
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
15:00-16:00
16
17
Ålands Motionsförbund r.f.
17:00-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FORTSÄTTARE
17:00-18:30
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
TEKNIK GUL
18:00-19:00
Ålands simförening r.f.
Simning
Teknik Röd
18:00-19:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:30-20:00
Ålands Motionsförbund r.f.
18:00-19:00
19
Ålands simförening r.f.
Simning
MEDLEY BLÅ
19:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
Teknik grå
19:00-20:00
20
Ålands simförening r.f.
Simning
VUXEN + MASTERS
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FD gul
20:00-21:00
21
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTENPOLO
21:30-22:00
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTEN POLO
21:30-22:00
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/2   Information
 Fri 6/12
Självständighetsdagen
Sat 7/12Sun 8/12Mon 9/12Tue 10/12Wed 11/12Thu 12/12
6
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
06:00-07:30
7
8
08:00-09:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
Closed
09:00-10:00
10
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
10:00-11:30
10:00-11:00
11
12
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
12:00-13:00
13
14
Ålands simförening r.f.
Simning
14:00-17:30
14:45-15:45
15
Ålands Sjöräddningssällskap r.f.
15:00-16:00
16
17
Ålands Motionsförbund r.f.
17:00-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FORTSÄTTARE
17:00-18:30
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
TEKNIK GUL
18:00-19:00
Ålands simförening r.f.
Simning
Teknik Röd
18:00-19:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:30-20:00
Ålands Motionsförbund r.f.
18:00-19:00
19
Ålands simförening r.f.
Simning
MEDLEY BLÅ
19:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
Teknik grå
19:00-20:00
20
Ålands simförening r.f.
Simning
VUXEN + MASTERS
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FD gul
20:00-21:00
21
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTENPOLO
21:30-22:00
Ålands simförening r.f.
Simning
VATTEN POLO
21:30-22:00
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/3   Information
 Fri 6/12
Självständighetsdagen
Sat 7/12Sun 8/12Mon 9/12Tue 10/12Wed 11/12Thu 12/12
6
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
08:00-09:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
Closed
09:00-10:00
10
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
10:00-11:30
10:00-11:00
11
12
12:30-13:30
13
14
Ålands simförening r.f.
Simning
14:00-17:30
14:45-15:45
15
16
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
16:30-18:00
17
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
17:00-18:30
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:30-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:00-19:00
19
20
NAUTILUS
20:00-21:00
Ålands simförening r.f.
Simning
VUXEN + MASTERS
20:00-21:00
NAUTILUS
20:00-21:00
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/4   Information
 Fri 6/12
Självständighetsdagen
Sat 7/12Sun 8/12Mon 9/12Tue 10/12Wed 11/12Thu 12/12
6
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
11
12
Allmänhetens simbanor
Simning
12:00-22:00
13
14
15
16
17
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/5   Information
 Fri 6/12
Självständighetsdagen
Sat 7/12Sun 8/12Mon 9/12Tue 10/12Wed 11/12Thu 12/12
6
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
11
12
Allmänhetens simbanor
Simning
12:00-22:00
13
14
15
16
17
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/6   Information
 Fri 6/12
Självständighetsdagen
Sat 7/12Sun 8/12Mon 9/12Tue 10/12Wed 11/12Thu 12/12
6
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-18:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
Allmänhetens simbanor
Simning
10:00-22:00
11
11:30-13:00
12
Allmänhetens simbanor
Simning
12:00-22:00
13
13:30-15:00
14
15
16
17
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
19
20
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/7   Information
 Fri 6/12
Självständighetsdagen
Sat 7/12Sun 8/12Mon 9/12Tue 10/12Wed 11/12Thu 12/12
6
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
11
11:30-13:00
12
13
13:30-15:00
14
15
16
Ålands simförening r.f.
Simning
T1
16:30-18:00
Ålands simförening r.f.
Simning
FORTSÄTTARE
16:30-18:00
17
Ålands simförening r.f.
Simning
Teknik vit
17:30-18:30
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
Medley blå
18:30-19:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:00-19:00
19
20
Ålands simförening r.f.
Simning
Fridykarna
20:00-21:00
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Mariebad/Simbana/8   Information
 Fri 6/12
Självständighetsdagen
Sat 7/12Sun 8/12Mon 9/12Tue 10/12Wed 11/12Thu 12/12
6
Closed
00:00-12:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-10:00
Closed
00:00-12:00
7
8
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
Closed
08:00-10:00
9
10
11
11:30-13:00
12
13
13:30-15:00
14
15
16
Ålands simförening r.f.
Simning
FORTSÄTTARE
16:30-18:00
17
Ålands simförening r.f.
Simning
Teknik vit
17:30-18:30
18
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Closed
18:00-00:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:00-20:00
Ålands simförening r.f.
Simning
Medley blå
18:30-19:30
Ålands simförening r.f.
Simning
UMK
18:00-19:00
19
20
Ålands simförening r.f.
Simning
Fridykarna
20:00-21:00
21
22
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Closed
22:00-00:00
Enstaka bokning
Säsongsbokning
Allmänhetens banor
Closed

|